INTEGRITETSPOLICY

Lantliv inredning i Leksand AB (orgnr. 556838-4373) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du antingen skickar till oss eller väljer att ge till vår personal i samband med ditt köp och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår avsikt att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med köp eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lantliv inredning i Leksand AB
556838-4373
Hantverkaregatan 4E
SE-793 30 Leksand, SVERIGE

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på lantlivinredning.se för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna hantera dina köp. Följande uppgifter kan komma att samlas in och behandlas av oss:

  • Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
    Namn, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och eventuellt personnummer.
  • Om du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av oss utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.
  • Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos oss utan sparas av vår samarbetspartner Klarna. Klarna sparar även din IP-adress och information om din användning av lantlivinredning.se i samband med dina köp hos oss.
  • Leveransmottagarens uppgifter.

ANVÄNDNING

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för identifikation. De kan även komma att användas för utskick per sms, e-post och post samt, om du inte invänt mot detta, för marknadsföring och information via telefon. Om du vill avbryta marknadsföring mot dig som kund kan du kontakta oss på info@lantlivinredning.se

Lämnade och insamlade uppgifter kan komma att användas för att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår webbplats. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser inkluderar behandling där dina personuppgifter, bland annat ditt personnummer, överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifter kan samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Vi kan komma att behandla ditt personnummer i samband med köp i kreditupplysningssyfte på uppdrag av betalnings- och kreditföretag.

Med största försiktighet kan uppgifterna komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar.

GOOGLE

Lantliv inredning i Leksand AB använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver. Lantliv använder sig bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via nätverk och Internet. Du behöver kontrollera att inte SSL är avstängt i inställningarna för den webbläsare du använder.

TID

Om du lagt en order hos oss, och därmed samtyckt till att vara registrerad hos oss, sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är enligt lag nödvändigt eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra samt samarbetspartners åtaganden till dig, såsom exempelvis för leveranser och garantier.

Uppgifterna sparas inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.

DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post. Adressen till Lantliv inredning i Leksand hittar du på hemsidan lantlivinredning.se och i toppen av denna integritetspolicy.

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan även begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

BEGRÄNSNING

Vår webbplats länkar till webbplatser som inte står under Lantlivs ägande eller kontroll. Vår integritetspolicy gäller enbart Lantliv inrednings webbplats och endast på dessa tar vi ansvar.

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.

NYHETSBREV

Om du registrerar dig för få vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera din prenumeration och för att skicka ut nyhetsbrevet. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på en länk för avanmälan i utskicket. Dina personuppgifter bevaras tills att du avregistrerat dig.

Denna policy uppdaterades senaste 2023-02-25